PRAVILA

Pravila nagradnog natječaja "Staropramen Cool Barrel"

Članak 1.

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Staropramen Cool Barrel” (dalje: Natječaj) je Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, 10 000 Zagreb, OIB: 83771985821. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 2.

Natječaj se odvija u periodu počevši od 16.2.2018. g. u 12:00 sati do zaključno 7.3. 2018. g. u 23:59 sati.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim Sudionika koji su na Facebook stranici (https://www.facebook.com/StaropramenHrvatska/) u posljednjih 90 dana osvojili nagradu u nekom od natječaja Zagrebačke pivovare. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Zagrebačke pivovare d.o.o., zaposlenici agencije 404 d.o.o., i BBDO Zagreb niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja. Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

Članak 4.

Za sudjelovanje u Natječaju Sudionik treba napraviti sljedeće:

Svaki sudionik smije objaviti maksimalno 3 fotografije za vrijeme Natječaja.
Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima

Članak 5.

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljeni opis i fotografiju. Ako se u opisu ili fotografiji spominju treće osobe, Sudionik svojim sudjelovanjem potvrđuje da ima njihov pristanak za njihovu objavu. Sudionik jamči da se s prijavljenim opisom i fotografijom ne krše autorska i druga prava treće strane. Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor prijavljenog opisa i fotografije bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo njihovog korištenja u promotivne svrhe brenda Staropramen, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je dobitnik Natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu.

Članak 6.

Cilj Natječaja je odabir najoriginalnije i najkreativnije prijave Sudionika unutar aplikacije od strane žirija te njihovo nagrađivanje. Natječaj ima samo jedan krug koji traje u period navedenom u članku 2 ovih Pravila.
Žiri koji se sastoji od tri člana odabrat će ukupno trinaest Sudionika koji su poslali najoriginalniju i najkreativniju fotografiju i tekst, a bit će nagrađeno ukupno trinaest različitih Sudionika.

Žiri se sastoji od sljedećih članova:

 1. Lorna Batičić
 2. Karla Stojić
 3. Željka Vuger

Dobitnici će biti objavljeni u natječajnoj aplikaciji na LINK u meniju “Dobitnici” te na Staropramen Hrvatska web stranici (https://www.facebook.com/StaropramenHrvatska/notes/) u roku od 10 radnih dana nakon završetka natječaja.
Fond nagrada je sljedeći:

Glavna nagrada

 • 3 X Staropramen Bačvica
 • Tri Sudionika odabrana od strane žirija osvojiti će po jednu Staropramen bačvicu.
 • Utješne nagrade

 • 10X paket Staropramen piva
 • Deset Sudionika odabranih od strane žirija osvojiti će po jedan paket Staropramen piva.
 • Jedan Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu. Sudionik nema pravo na nikakve druge nagrade osim ovdje navedenih. Nagrade ne mogu biti zamijenjene za novac, ostale proizvode ili usluge. Nakon preuzimanja nagrade, sve obaveze Organizatora prema Sudioniku prestaju.

  Članak 7.

  Organizator će pregledati sve prijavljene opise i fotografije i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  Članak 8.

  Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku.
  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/pg/StaropramenHrvatska/notes. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

  Članak 9.

  Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Zagrebačkoj pivovari d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj na našoj stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Zagrebačka pivovara ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takovog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.
  Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici i web stranici natječajne aplikacije (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju. Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog natječaja, odnosno do isteka zastarnog roka za potraživanje temeljem ovog natječaja. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.